Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Прием 2023-2024г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ/ДЯ

  • Заявление (по образец)
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Здравна профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
  • бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето сугласно изискванията на Наредба 15 от 2005г. за имунизациите в РБ  (ДВ,бр.45 от 2005г.);
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Васерман на един от родителите(ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЯ).

Прикачени документи

Молба за прием - пример