Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Материална база

Сградата е на три етажа с приземен етаж, в който са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система.В нея се помещават четири възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня; малка спалня; столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри .
Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява.
Кабинета на директора е  оборудван с компютърна техника и принтерни устройства. В  групите:  "Слънце" , "Калинки" и  "Мечо Пух" има мултимедийно оборудване.
- Кабинети за директора, за касиер и домакин, за счетоводител;

- Кабинет за медицинските специалисти;

- Кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, хладилни съоръжени

- Просторни и светли коридори

- Изцяло реновиран физкултурен салон. В салона на детското заведение се провеждат различни мероприятия - тържества, състезания и др.

- Архив

- Съблекалня за персонала