Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Материална база

Сградата е на три етажа с приземен етаж, в който са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система.

Има две свързани сгради .Едната е с четири обособени занимални и прилежащите към тях  сервизни помещения за различните възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня; малка спалня; столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри .
Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява.

През тази учебна година бяха сформирани 3 възрастови групи:

* Група "Слънчице"-деца на възраст 6-7 год.-подготвителна за първи клас.

Тази година екипът на групата премина през обучение за въвеждането на пилотна за ДГ програма "Дизайн шампиони 2022" и в момента вече е приключена първата мисия по проекта "Мисия-Архитект".

функционират още две градински групи-разновъзрастови"Калинки" и Мечо Пух" и една яслена група за деца от 11 м. до 2 год.възраст.

Всички градински групи имат мултимедийно оборудване за нуждите на по-иновативното протичане на образователния процес.

Обособени и оборудвани са две помещения в които се помещават физкултурния салон и салона за празници.

В момента се обзавежда едно от свободните помещения за салон за емоционалното и физическо разтоварване на децата ,за да се избегне хиподинамията ,която е сериозен проблем сред децата на тази възраст.
Има обособени кабинети с всичко необходимо за работа на:
- Кабинети за директора,

- Касиер и домакин и счетоводителя;

- Медицински кабинет и прилежащ към него изолатор;

-Архив и учителска стая

-Помещение за провеждане на допълнителни дейности

- Кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, хладилник ,фризер ,