Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Безопасност на движението по пътищата

По бялата зебра

В месец октомври 2023г. с децата от ДГ "Здравец"  се проведе тренинг на пътя с цел усъвършенстване на знанията и уменията им за безпопасно поведение на улицата и изграждане на компетентности, ценностна ориентация и адекватна оценка на опасните ситуации, като участници в движението по пътя. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар и пешеходна пътека.

Това те демонстрираха с голямо удоволствие в предложените им игри:

1. Игра "Движа се безопасно" - спазване на правилата за безопасно движение по тротоара и пресичане на пътното платно, забелязване детайлите в уличната ситуация. 

2. Игра "Кой съм аз и какво означавам?" - описване на пътни знаци

3. Игра "Минута е много" - отговаряне на въпроси по безопасност на движението