Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Дневен режим

7.00 - 8.30 ч Прием на децата по групи; дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя; индивидуална работа и др.;

8.30 - 8.50 ч Сутрешно раздвижване; дейности по избор;

8.50 - 9.15 ч  Сутрешна закуска

9.20 – 10.30 ч Педагогически ситуации, творчески игри, подвижни игри;

10.30 ч Подкрепителна закуска

10.40 - 11.50 ч Педагогически ситуации; дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя, подвижни игри, игри  на открито;

12.00 ч Обяд

12.30 - 13.00 ч Подготовка за сън

13.00 - 15.00 ч Следобеден сън

15.15 - 15.40 ч Следобедна закуска

15.40 - 18.00 ч Подвижни игри, педагогически ситуации; допълнителни дейности, дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя, игри на открито, изпращане на децата.