Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Адаптация на детето в детската градина

  • Подготовката за раздялата да започва вкъщи. На детето може да му се говори за това, че то отива на детска градина, а родителите – на работа. Трябва предварително да подготвите детето за мисълта за детска градина. Подробно му разкажете за реда в нея, за обстановката, направете си кратка екскурзия до детската градина. Неизвестното плаши децата. То трябва да е запознато с това, което го очаква. Накарайте го да разбере, че вие ще се чувствате горди, чо то вече е голямо и ходи на детска градина. Не забравяйте, че всички ваши емоции се предават на детето.
  • Разкажете на учителите за индивидуалните особености на вашето дете, за неговите навици и умения. Уточнете от каква помощ се нуждае детето ви.
  • Използвайте любимата играчка, с която детето говори и се чувства сигурно. Ако детето иска да си вземе играчка, не му забранявайте – това за него е част от дома и с нея то ще се чуства по-комфортно.
  • Спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но твърдо и бързо, без да протака момента. Ако детето трудно се разделя с майката, желателно е през първата седмица да го води някой друг.
  • Раздялата в детската градина трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще направи родителя по-уверен и тази увереност ще се предава и на детето.
  • Много важни са емоциите на родителя при раздялата. Колкото по-плах и нерешителен е той, толкова по-тревожно ще бъде детето. Не трябва да се тревожи, когато детето плаче.
  • На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземат /след като се наобядва или след като се наспи/. Така то няма да е тревожно кога и дали ще го вземат, а ще очаква събитието.
  • Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла. Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то се чуства сигурно и спокойно.
  • Някои деца се уморяват много от новите впечатления, новите приятели, новите дейности и многото хора. Ако детето се връща измъчено и нервно, това означава, че то не може да свикне с детската градина. В този случай вие трябва да го прибирате по-рано или 1-2 пъти седчично да го оставяте у дома. Проявявайте търпение към капризите на детето – те възникват поради претоварване на неговата нервна система. Не му се карайте – просто превключете вниманието му към нещо по-интересно.
  • Постарайте се детето да бъде заобиколено от спокойна обстановка без никакви конфликти. Говорете му ласкаво и нежно, по-често го прегръщайте. Не забравяйте да го хвалите за всичко постигнато. Детето се нуждае от вашата постоянна подкрепа, само по този начин детската градина може да се превърне в място, където то ще се чувства комфортно, а това ще ви осигурява необходимото за работата ви спокойствие.

Прикачени документи

Стратегия на ДГ "Здравец"