Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Детската градина работи с ерудиран екип от специалисти, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

Педагогически колектив

 
•  Йорданка Ценкуловска- Директор,магистър с IV ПКС

•  Петя Серачинова - 
Старши учител бакалавър,IV ПКС

•  Людмила Николова - Старши учител,бакалавър,IV ПКС

•  Валерия Василева -учител ,бакалвър

•  Цветелина Чонтова - учител,магистър,V ПКС

  Лора Добрева - учител 

•  Галя Борисова - учител

•  Малинка Димитрова -Помощник възпитател

•  Митка Янакиева -  Помощник възпитател

•  Анелия Бугова - Помощник възпитател

•  Нина Валинкова - 
Помощник възпитател

*Виолета Красимирова -помощник на учителя

•  Красимира Русева - Медицинска сестра ДГ

•  Веселка Бугова - Касиер -домакин 

•  Таня Бугова - Готвач 

•  Виолина Ставарова - Помощник възпитател ДЯ

•  Пламен Ставаров - Огняр и поддръжка