Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Детската градина работи с ерудиран екип от специалисти, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

Педагогически и непедагогически колектив

 • Моника Стефанова - директор , магистър, IV ПКС

 • Невена Йорданова -учител ,магистър
 • Инес Йончева -  логопед, учител
 • Валерия Василева -учител ,бакалвър
 • Дафина Иванова - учител, магистър
 • Цветелина Чонтова - учител,магистър,V ПКС
 • Анелия Трифонова - учител 
 • Галя Борисова - учител
 • Виолета Красимирова - учител
 • Малинка Димитрова - помощник възпитател
 • Митка Янакиева -  помощник възпитател в ДЯ
 • Анелия Бугова - помощник възпитател
 • Нина Валинкова - помощник възпитател
 • Красимира Русева - медицинска сестра ДГ
 • Веселка Бугова - касиер -домакин 
 • Таня Бугова - готвач 
 • Пламен Ставаров - огняр и поддръжка