Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2024г. за 1-во тримесечие
Бюджет 2024г..pdf
Отчет за изразходените средства от Бюджета 2023г. за IV - то тримесечие
Утвърден бюджет 2023г.pdf
Протокол от общо събрание за отчет на 3-то тримесечие на финансовата 2023.pdf
Протокол на общо събрание за приемане на отчет на 2-ро тримесечие на финансовата 2023г.
Информация за отчет на 2-ро тримесечие на финансова 2023г.
Отчет 1-во тримесечие на финансовата 2023г.
Отчет за 4-то тримесечие на бюджетна 2022г.
Информация-отчет за 3-то тримесечие на бюджетна 2022г.
Отчет 2-ро тримесечие на финансова 2022г.
Бюджет ДГ 2022г.
Отчет 1-во тримес.2022г.
Отчет 4-то тримесечие 2021г.
Отчет 3-то тримесечие на финасовата 2021г.
Oтчет за 2-ро тримесечие на Бюджетна 2021г.
Отчет за изразходваните средства от Бюджета за 1-во тримесечие на финансовата 2021г.
Бюджет на ДГ "Здравец" за финансовата 2021 г.
Отчет на 4-тот тримесечие на финансовата 2020г.
Отчети за 1-во,2-ро и 3-то трим. на Бюджет ДГ Здравец-2020г..pdf
Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2020г. за 1-во тримесечие
Бюджет на ДГ "Здравец" за финансовата 2020г.
Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2019г. за 4-то тримесечие
Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2019г. за 3-то тримесечие
Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2019г. за 2-ро тримесечие
Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2019г. за 1-во тримесечие
Формула за разпределение на средствата
Бюджет на ДГ "Здравец" за финансовата 2019г.